Voorwaarden ISDE particulier per 1 januari 2018

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

  • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
  • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
  • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
  • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
  • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Klik hier voor de lijst van gekwalificeerde dealers/installateurs van K-Stove pelletkachels