Sluit hier uw K-Stove onderhoudscontract af

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van uw K-Stove pelletkachel dient u te allen tijde aan te kunnen tonen dat uw haard periodiek (jaarlijks) wordt onderhouden door een erkend bedrijf en conform de fabrieksvoorschriften.

Goed onderhoud is specialistenwerk; niet alleen wordt de levensduur van uw apparatuur verlengd, ook is een goed onderhouden pelletkachel schoner voor het milieu en verbruikt deze minder brandstof.

Onderhoudscontract

Voor een vast bedrag van € 165,- per jaar bent u verzekerd van ongestoord warmtegenot.
Bij een onderhoudsbeurt voeren wij de volgende zaken uit:

 • Reinigen van kachel en binnenwerk
 • Reinigen van rookkanalen*
 • Reinigen van ventilatoren
 • Reinigen van in- en -uitlaatkanalen
 • Controleren van parameters (indien nodig)
 • Gratis update van uw software

*Omdat wij tijdens het onderhoud alleen de eerste 2,5 meter van het rookkanaal schoonmaken vanaf de kachel, dienen de rookkanalen geveegd te zijn voor aanvang van onze onderhoudsbeurt.

Storingen (indien men een onderhoudscontract heeft)

In geval van storing brengen wij de volgende kosten in rekening:

 • € 210,- inclusief het jaarlijkse onderhoudscontract
  ( € 45,00 toeslag op het onderhoudscontract)
 • € 120,- voor alleen de storing (uitgaande van één service-uur; indien de storing complex is en meer tijd in beslag neemt rekenen wij €15,- per kwartier extra naast de € 120.00)

Als het gaat om een hoofdverwarming zullen we de urgentie beoordelen en zo nodig binnen 24 uur te plaatse zijn. Indien de storing in het weekend moet worden verholpen, zullen wij een weekendtoeslag van € 75,- in rekening brengen.
Mocht de storing het gevolg zijn van slecht onderhoud door de klant dan zullen wij het onderhoud uiteraard ook direct uitvoeren, en dit in rekening brengen.

*Vakantie woningen vallen niet onder een standaard storingscontract zoals hier omschreven. K-Stove Europe BV behoudt zich het recht voor om deze pelletkachels alleen op regie basis in onderhoud te nemen.
Afhankelijk van de situatie zal er per locatie een voorstel worden gedaan.

Indien geen onderhoudscontract is afgesloten en er wordt verzocht om een storing te verhelpen zal naast voorrijkosten en het uurtarief van minimaal€ € 60.00 ook een onderhoudscontract in rekening worden gebracht.

  Door dealerIn eigen beheer
  Direct afsluitenVia eigen installateur